Wyzwalacz

Jest to bodziec lub sytuacja, które prowokują lub wzmacniają pragnienie sięgnięcia po używkę oraz skłania osobę uzależnioną do konsumpcji alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Wyzwalacze mogą przybierać różne formy. Wyzwalaczem środowiskowym mogą być takie miejsca jak bary, kluby czy domowe imprezy, gdzie często spożywało się alkohol. Gdy osoba uzależniona znajduje się w takim środowisku, może odczuwać silne pragnienie picia. Wyzwalacze społeczne obejmują obecność osób, które spożywały alkohol z uzależnioną osobą lub zachęcały ją do picia. W takich sytuacjach silnie odczuwana jest presja społeczna i wzmocnione pragnienie napicia się. Negatywne emocje, takie jak stres, smutek czy złość. mogą w dużej mierze skłaniać osobę uzależnioną do sięgania po alkohol jako sposób na ich złagodzenie lub ucieczkę od nich. Wyzwalacze fizyczne mogą oddziaływać na zmysły, takie jak zapach alkoholu, widok alkoholowych napojów czy dźwięki z nimi związane (otwieranie puszki). Osoba uzależniona może doświadczać nawrotów myśli dotyczących picia, a to może prowadzić do nieporządanej chęci spożycia alkoholu.

Skuteczne identyfikowanie i radzenie sobie z tymi wyzwalaczami jest kluczowe w procesie leczenia uzależnień, ponieważ pozwala uniknąć sytuacji prowokujących picie oraz rozwijanie zdrowszych strategii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i sytuacyjnymi, które do tego picia nakłaniały.