Współuzależnienie

Współuzależnienie jest zjawiskiem, które rozwija się w rodzinach dotkniętych uzależnieniem jednego z członków. Przyczynia się do nieprawidłowego funkcjonowania całej rodziny, relacji partnerskiej i samopoczucia poszczególnych jej członków. Współuzależnieni często przejawiają nadmierną troskę o osobę uzależnioną, poświęcając własne potrzeby i cele. Objawy współuzależnienia obejmują także próbę tłumaczenia zachowań uzależnionego, stałą potrzebę kontrolowania sytuacji oraz życie w ciągłym lęku przed odrzuceniem. W dłuższej perspektywie może prowadzić do utraty własnej tożsamości. Wsparcie specjalisty, zwłaszcza w formie psychoterapii, może pomóc osobom współuzależnionym odzyskać kontrolę nad swoim życiem i zdrowiem psychicznym. Konieczne jest uzyskanie pomocy w celu przełamania tego trudnego dla wielu zjawiska.