Prohibicja

Prohibicja to polityka polegająca na zakazie produkcji, sprzedaży, importu, eksportu oraz spożywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Często wprowadzana jest w celu kontrolowania picia w społeczeństwie, redukcji szkód związanych z nadużyciem alkoholu oraz walki z problemami społecznymi i zdrowotnymi związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Prohibicja może mieć różne skutki społeczne, gospodarcze i zdrowotne, a jej skuteczność w ograniczaniu nadużywania substancji psychoaktywnych bywa kwestionowana. Często prowadzi ona do powstania czarnego rynku, wzrostu przestępczości oraz naruszeń praw człowieka. Wiele krajów obecnie preferuje podejście oparte na polityce redukcji szkód, której celem jest minimalizacja negatywnych skutków nadużywania alkoholu i narkotyków poprzez edukację, profilaktykę, leczenie i ograniczone sankcje prawne.