Delirium

Delirium alkoholowe, zwane także majaczeniem alkoholowym, delirium tremens lub białą gorączką, jest szczególnym rodzajem delirium, które występuje jako reakcja na nagłe odstawienie alkoholu lub gwałtowne zmniejszenie jego dawki u osoby uzależnionej. To zaburzenie funkcjonowania mózgu prowadzi do zmiany świadomości, uwagi, myślenia, percepcji, pamięci, orientacji oraz cyklu snu i czuwania. Objawy delirium alkoholowego mogą obejmować dezorientację co do czasu, miejsca i tożsamości, dezorganizację myślenia, trudności w koncentracji, zaburzenia mowy, wzmożoną pobudzenie lub ospałość, wahania nastroju, halucynacje, omamy, niepokój, agresję lub pobudzenie psychoruchowe. Szybka diagnoza i interwencja (na przykład poprzez podanie kroplówki witaminowej) są kluczowe w leczeniu delirium alkoholowego, ponieważ może być ono potencjalnie poważnym i zagrażającym życiu zaburzeniem.