Amnezja alkoholowa (urwany film)

Amnezja alkoholowa, potocznie nazywana „urwanym filmem”, jest stanem, w którym osoba doświadcza utraty pamięci na skutek spożycia nadmiernych ilości alkoholu. W tym stanie osoba może wykonywać działania, uczestniczyć w wydarzeniach, a następnie nie pamiętać ich w późniejszym czasie. Amnezja alkoholowa dotyczy przeważnie okresów czasu bezpośrednio związanych z konsumpcją alkoholu i może obejmować zarówno wydarzenia krótkotrwałe, jak i te rozciągnięte w czasie. 

Amnezja alkoholowa może być objawem poważnego nadużycia alkoholu i może wskazywać na problemy związane z jego spożywaniem. Regularne doświadczanie amnezji alkoholowej może być związane z ryzykiem powstawania długotrwałych problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenia mózgu, zaburzenia psychiczne, problemy z funkcjonowaniem poznawczym oraz ryzyko uzależnienia od alkoholu. Dlatego ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem i podjąć odpowiednie kroki w celu zmniejszenia ryzyka dla zdrowia.