Alkoholowy zespół płodowy (FAS)

Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) to zespół objawów i wad wrodzonych u dziecka spowodowanych przez nadmierne spożycie alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Objawy FAS mogą obejmować fizyczne deformacje, takie jak niski wzrost, niska masa ciała urodzeniowa, nieprawidłowości w budowie twarzy (np. charakterystyczny dysmorficzny wygląd, mikrocefalia), wady serca, uszkodzenia nerek, a także opóźnienia w rozwoju narządów wewnętrznych.

Wpływ alkoholu na rozwijający się układ nerwowy może prowadzić do poważnych zaburzeń neurobehawioralnych, takich jak deficyty w zdolnościach poznawczych, trudności w nauce, problemy z pamięcią, uwagą i impulsem kontrolą, a także zaburzenia zachowania, w tym nadpobudliwość psychoruchową, agresywne zachowania czy trudności w adaptacji społecznej.

Cechą charakterystyczną FAS jest trwałe i nieodwracalne uszkodzenie płodu wywołane działaniem alkoholu na rozwijający się układ nerwowy i inne narządy dziecka w okresie prenatalnym. Nawet stosunkowo niewielkie ilości alkoholu mogą być szkodliwe dla płodu w różnych etapach ciąży. Wystąpienie FAS u dziecka można uniknąć poprzez całkowite ograniczenie spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży.