Jak wygląda państwowa opieka zdrowotna w Polsce?

Podstawowa opieka zdrowotna – co pacjent powinien wiedzieć?

Podstawowa opieka zdrowotna – co pacjent powinien wiedzieć?

System opieki zdrowotnej to dla wielu z nas coś skomplikowanego. Jak odnaleźć się we wszystkich informacjach, które płyną do nas od znajomych, rodziny i Internetu? W dzisiejszym artykule opowiemy o tym, czym jest podstawowa opieka zdrowotna w Polsce i co pacjent powinien wiedzieć.

Co to jest podstawowa opieka zdrowotna?

Ten element systemu opieki zdrowotnej w skrócie określany jest jako POZ. To podmiot leczniczy, który sprawuje kompleksową opiekę nad osobami deklarującymi chęć korzystania z usług lekarza rodzinnego tej jednostki. Może to być też inny lekarz, ale musi posiadać uprawnienia do tworzenia aktywnej listy pacjentów.

Podstawowa opieka zdrowotna może funkcjonować jako prywatna praktyka lekarska lub pielęgniarska, SPZOZ lub NZOZ. Ten pierwszy skrót oznacza samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a drugi firmę prywatną, która tworzy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Oprócz tego może to być grupowa bądź indywidualna praktyka pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych lub położnych środowiskowych.

Co obejmuje podstawowa opieka zdrowotna?

Pacjent, który zgłasza się do lekarza POZ może liczyć na świadczenia zdrowotne, diagnostyczne, profilaktyczne, lecznicze i pielęgnacyjne. Osoby ubezpieczone mają prawo do bezpłatnego wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki i położnej dwa razy w roku. Podmioty, które zawarły umowę z NFZ powinny przyjmować pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16.

 • Podstawowa opieka zdrowotna bez ubezpieczenia
 • Każda osoba o niskich dochodach może uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej – musi tylko spełnić kilka warunków. Między innymi: mieszkać w Polsce oraz nie być członkiem rodziny osoby ubezpieczonej i nie zawrzeć umowy o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Jedyne, co trzeba zrobić to złożyć wniosek w urzędzie miasta, w której dana osoba mieszka (lub przebywa – w przypadku osób bezdomnych).

  Państwowa opieka zdrowotna-co to jest?

  Jeśli dana osoba nie posiada prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, nie ma do podstaw do ich uzyskania. Pomoc lekarza POZ może jednak uzyskać także osoba, która świadomie potwierdzi nieprawdę i złoży oświadczenie o przysługujących jej świadczeniach. Dochodzenie roszczeń kosztuje więcej niż wydatki poniesione w związku ze świadczeniami udzielonymi osobie nieuprawnionej.

 • Podstawowa opieka zdrowotna Bydgoszcz
 • Podstawowa dzienna opieka zdrowotna w Bydgoszczy dla dorosłych dostępna jest w szpitalu MSWiA. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczona jest też nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Aby skorzystać, u pacjenta nie mogą występować objawy sugerujące bezpośrednie zagrożenie życia.

  Osoba, która chce uzyskać świadczenie, musiała wcześniej stosować środki domowe lub leki bez recepty. Jeżeli nie przyniosły one poprawy oraz zachodzi obawa, że przychodnia zostanie otwarta zbyt późno i w tym czasie pogorszy się stan zdrowia, wtedy osobie przysługuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna POZ.

  Podstawowa opieka zdrowotna w Bydgoszczy dostępna jest osobom ubezpieczonym w dowolnym, najczęściej najbliższym, punkcie nocnej opieki. Czasem warto jednak skorzystać z prywatnych wizyt domowych – Doktor Do Domu przyjeżdża szybko nawet w sobotę, dzięki czemu można ominąć kolejki. To prosty i skuteczny sposób, aby uzyskać receptę i trafną diagnozę.


  Polityka Prywatności
  Polityka prywatności dostępna jest na tej stronie: Polityka prywatności